Besøk Karma Tashi Ling – Et tempel for tibetansk buddhisme

#Oslokulturnatt