Kjære publikum, arrangør og Oslos kulturliv!

Oslo kulturnatt skulle  arrangeres for 16.ende gang i år, men slik blir det ikke. Det er på mange måter svært synd,  men på den annen side er det også forsvarlig i henhold til den situasjonen vi og kulturlivet er i.

Kulturetaten har besluttet å avlyse Oslo kulturnatt i 2020, grunnet den økonomiske situasjonen kommunen er i pga. Korona-pandemien. Nettopp i år ville det vært viktigere enn noen gang å hylle Oslos kulturliv, men samtidig er vi fortsatt i en form for krise, da usikkerhetsmomentene rundt hva som skjer til høsten er så store at det er svært usikkert hvilken form Oslo kulturnatt kan ha uansett. Etter å ha informert alle aktørene har vi heldigvis fått mange positive tilbakemeldinger, og føler oss trygge på at både de og publikum forstår og at vi sammen kommer sterkere tilbake i 2021. Neste Oslo kulturnatt 17.9.2021.

kulturnatt@kul.oslo.kommune.no

#Oslokulturnatt