Kulturskolens kompanier danser seg inn på ny kulturstasjon

#Oslokulturnatt