Løven og løvinnen med blader 2 gullringer 7 0x50

#Oslokulturnatt