Programpåmelding

Oslo kulturnatt fredag 15. september 2023

Påmeldingsfrist er senest fredag 30. juni for å registrere ditt arrangement.

Årets program og ditt arrangement presenteres digitalt på vår nettside. 

Det blir ingen katalog i år. Det blir en publikumsguide som skal distribueres med oversikt over alle som er med, sortert etter kategorier/bydeler, tips, høydepunkter og oversikt over arrangementene (mer info følger). 

Personopplysninger merket med * vil ikke bli publisert eller brukes på andre måter.

NB! Det er viktig å være nøye med alle detaljene, fyll ut hele skjema FØR du sender inn!

 

#Oslokulturnatt