Hemmeligheten på Slemdal

Emanuel var sønn av kabinettmaker Elesæus Thorsen og Anna Aanensdatter. Han ble født i Halse ved Mandal i Vest-Agder, seks år etter sin mer kjente bror bror Gustav Vigeland.

Som sin bror var Emanuel kunstner. Emanuels hovedverk er hans eget mausoleum, Tomba Emmanuelle eller Emanuels grav på norsk. Gravstedet er mest kjent som Emanuel Vigelands Mausoleum.

I dag er Mausolueet også et museum. Museet har deltatt på Oslo kulturnatt hvert år siden 2006.

– Emanuel Vigelands museum er en av Oslos mer skjulte kunstskatter, og er til vanlig ikke like tilgjengelig som mange andre av Oslos museer, sier Yvonn Thomsen museumsassistent ved museet.
– Om man vil oppleve et helt unikt rom, magisk og uutømmende, en flersanselig opplevelse, så kom til EVM. Og på Kulturnatta har vi gratiskonsert med den talentfulle saksofonisten Harald Lassen. Dette er en sjanse til å oppleve museets fantastiske akustikk,

Emanuel Vigeland oppførte mausoleet i Grimelundveien 8 på Slemdal i Oslo, opprinnelig som atelier og fremtidig museum for sine verker. Da han var 50 år gammel, gjorde han om planene, og begynte å bygge om stedet for å gjøre det til sitt eget mausoleum.

 

-Oslo Kulturnatt er en god mulighet for Emanuel Vigelands museum til å møte Oslos innbyggere og vise frem museet til mange som kanskje aldri har vært der før, sier Yvonn Thomsen museumsassistent ved museet.
–  Oslo Kulturnatt er en godt organisert og profilert årlig hendelse, så museet har mulighet til å vise seg frem til potensielle publikummere som kanskje ellers ikke ville funnet veien til oss.

 

Innvendig fylte Emmanuel Vigeland tak og vegger med en 800 kvadratmeter stor freske som bærer navnet Vita, livet. Hovedtemaet er menneskets livsløp fra unnfangelse til død, med fokus på seksualitet og reproduksjon. Mausoleets er mørkt, men magien oppstår i når øynene tilvendes mørket og stadig nye figurer og detaljer kommer til syne.

Mausoleet har vært åpent for publikum siden 1958, men er allikevel nytt for mange.

-På Kulturnatta er det mange som kommer år etter år, men også helt nye besøkende som aldri har vært på museet før. Det er gøy å snakke med nye besøkende som sier f.eks. «Jeg har bodd i Oslo i 20 år, men her har jeg aldri vært før!, sier Yvonn Thomsen.

#Oslokulturnatt