Kunsthåndverkerne i Kongensgate, utstilling med tekstil og smykker

#Oslokulturnatt