Tårnvekterrommet i Oslo domkirke og Grønland brannstasjon

#Oslokulturnatt