En deltakende korkonsert – Syng deg inn i kvelden

#Oslokulturnatt