Stemmer for knokkelkoret, performance av Signe Johannessen

#Oslokulturnatt