Musikk og dans

SPIN OFF danser på SCHOUS

Årets kull viser egne koreografiske arbeider på Schous Kulturstasjon.
De koreografiske arbeidene er skapt under veiledning av Vigdis Langeggen.
24 elever viser både improvisert og «satt» materiale og vil danse rundt i våre kontorer på Schous.
Publikum vil kunne se dansen både utenfra og inne i lokalene.
Vi danser mellom kl.1900 og 2000 og er del av Kulturskolens øvrige program på Schous.
Velkommen!

Kartvisning:

#Oslokulturnatt