Skillingsviser i 1600-tallsgård

Foto: Charlotte Wiig

#Oslokulturnatt