Musikk og dans

Skillingsviser i 1600-tallsgård

Besøk Murbyen Oslo i Rådhusgata 7, og opplev spennende skillingsviser i den stemningsfulle forgården!

Helt fra 1500-tallet til langt opp på 1900-tallet var skillingsvisene et av de viktigste mediene for spredning av sanger, nyheter og informasjon i hele Europa. Anne Sigrid Refsum forsker på skillingsviser, og i denne lille forestillingen forteller og synger hun om bybrannen som gjorde Oslo til Christiania, om angrende forbrytere og om tapt kjærlighet.


Kartvisning:

#Oslokulturnatt