Musikk og dans

Resisting Extinction

Resisting Extinction tilbyr praksiser for å leve og dø sammen på en skadd jordklode. Vi lever i en krisetid både sosialt og miljømessig. I møte med disse utfordringene inviterer BodyCartography Project publikum til å praktisere oppmerksomhet – å møte ukjente utfordringer gjennom å finpusse ferdigheter i å improvisere, å føle, å være mottakelige, og stole på at kroppen har ressursene til å forhandle, overleve og lykkes.
For å menneskeliggjøre klimakrisens virkninger og utslettelse av arter er det viktig å anerkjenne økologisk sorg som en gyldig


Kartvisning:

#Oslokulturnatt