Kunst

PUST MEG FRAM! Et interaktivt kunstprosjekt

Velkommen til å se, lese, føle og tenke i Trefoldighetskirkens åpne, vide rom! Kunstprosjektet ”Pust meg fram!” er utviklet ved Ullersmo landsfengsel, og består av kunstfotografier og poetiske tekster. Teknikken er eksperimentell og improvisatorisk. Målet er å dele det fellesmenneskelige og sårbare. Kanskje oppdager du at skillet mellom hvem som er innenfor murene og hvem som er utenfor ikke er som du hadde trodd? Utstillingen er del av et interaktivt kunstprosjekt hvor performance, skriveverksteder og dialogkvelder inngår.


Kartvisning:

#Oslokulturnatt