Promenadekonsert med Sjømannskoret

#Oslokulturnatt