Kunst

OSLO KOMMUNES KUNSTSAMLING

Oslo kommunes kunstsamling står på stand med bøker og informasjon om hele Oslos kunstsamling.

* Har du spørsmål om Moren av Tracey Emin?
* Lurer du på historien til Nøkkelmannen av Rodin?
* Er du interessert i kunsten som finnes i skolebygg, sykehjem, offentlige bad, m.m.?
* Er du kunstner eller kurator som lurer på hva som skal til for å lage kunst for offentlig rom i Oslo?
Kom og snakk med oss!

Vi deler ut informasjon, kataloger og bøker til alle som vil ha!


Kartvisning:

#Oslokulturnatt