Oslo kammerorkester og Bjørg Lewis

#Oslokulturnatt