Open house at the Kadampa Meditasjonssenter Oslo

#Oslokulturnatt