Omvisning i utstillingen til Johannes Høie & Boksalg

”‘‘™„‰‘–Š”ŒšŽ”“•…–‘’••†‘Ž‘—’ˆ–Ž––Ž”•”Ž““ŒŽ™”“‘Ž‘“”‘—••—Ž“Ž”•”–––“˜“•˜•—“™’š™“–•š”“—œ–˜“š——˜œšš’ Ÿ ›šœœ¢˜™™—˜“‘•›œŸŸ—“›žœ——œ˜’˜˜ššš“˜ž¤š”Ÿ˜¤›˜›œ”Ÿ› œ™§ ‘¥–™˜Ÿ—‹›”—Ÿ›•™žœœ™’¥š•œ¡žšžœ–˜”š˜™Ÿ›››¢™šš¡› šž™’žž˜›™ž˜™š–£——˜Ÿšž•–›™–›“’•œžž”Žž—–‘™Ž’Ÿ˜ “•‚•™–—“–’ž•›„•™‘•Ÿ–™˜š’–˜•”“’Ÿ—“š˜’‘˜–’’—š˜“š£’’—››Œ ”’˜–š™‘‘žš˜š˜”’˜š™“™Ÿ™—›˜˜—›•”œ–šœ™˜šŸ¡œ–—™™›˜š—žœ›œ˜š—™–¡¡—¥¥¡›–¡—›£¢œ£œ¢¤™œ ™˜¡š›‘››ž¤™š¤›¨›œœš—š¢ ˜¥¥¢¡¥™ £˜™™¢ž¥¡žœ£˜•››¦š¡ŸœŸœ›Ÿ—™ž¡˜—¡œ›—–Ÿ˜›š•˜šš—œ• ›•¡—šž—œ‘’˜™–˜˜—™•—˜œ“–‘”˜—˜“˜˜™–š›—™–š˜ž›˜•š™š¬ž£š›—ž§›œ›—¡œ¢¢™©˜š–›Ÿ™˜Ÿœž–›šš¡§ šž ¡£¡—œ—¡ŸžžžŸ ™¦›¡™¡Ÿœž˜ŸŸŸ›™Ÿ Ÿœ  Ÿžž™”¢›šŸ¤¢¢ ˜¡”›šœŽŸ˜“˜¢ ™Ÿ”žŸ ˜–š¡£ •ž™¢”–œ— ž›”œ– —˜– ™ œ˜˜Ÿš™ž¦Ÿ’ž ›¥›ž¡—¢¢¤Ÿ£™ ’Ÿœ™œ™¦œ¢ ¨«š¥œ¦™¤¡˜ –™œ¥ž§Ÿ¬«¨¨¥ŸŸž§¡™¥££¤Ÿ£˜£ ¡™™œ š˜š › ¡§¤žŸš™šš¡—˜Ÿ¥›ž¡˜Ÿ›ž¤œ¢¡š˜œ›™ –—Ÿž¢ž˜¡ ™¦Ÿ

#Oslokulturnatt