TIDSROM foto Anne- Lise Reinsfelt

#Oslokulturnatt