Offentlig skulpturvandring i Ekebergparken

#Oslokulturnatt