Utforsk

Finn 20 uvanlige kumlokk og få et innblikk i Oslos vann – og avløpsnett

Nylig åpnet utvidelsen av Bekkelaget avløpsrenseanlegg med en dobling av anleggets kapasitet. Det er gode nyheter for kvaliteten på det rensede avløpsvannet som slippes ut i Oslofjorden og for livet i fjorden. For å markere åpningen og rette søkelys på tilstanden i fjorden har Vann – og avløpsetaten i satt i gang en Kumlokkjakt i samarbeid Stolpejakten.

Vannets reise fra do, vasker og dusjer ender opp på Bekkelaget og på veien renner det for 80.000 av Oslos kumlokk. Disse er inngangen til Oslos vann- og avløpsnett. Nå har vi merket 20 kumlokk rundt i byen med et lite vesen og en QR-kode. Ved å skanne denne QR-koden tar vi deg med på en reise ned i avløpet og viser deg hvordan vi renser avløpsvannet på Bekkelaget, før vannet igjen slippes ut i fjorden. Helt rent!

Samtidig som man kan bli med på reisen og finne alle kumlokkene rundt om byen er vår Kumlokkjakt en del av Stolpejakten. Ved hver kum finner man en stolpe som alle kjenner fra Stolpejakten, med en QR-kode som man registrere besøket.

Kart over de 20 kumlokkene finner du her: https://goo.gl/maps/xC5cLk286UTtyEKc8


Kartvisning:

#Oslokulturnatt