Historie og Museum

Kulturnatt på Norges Hjemmefrontmuseum

På toppen av Akershus festning ligger en av landets mest sentrale institusjoner for okkupasjonshistorie. Hovedutstillingen består av 48 ulike temaer som alle hver på sin måte gir et innblikk i den fornedrelse og ufrihet en okkupasjon påfører et folk. Ved å formidle kunnskap om okkupasjonsårene og motstandskampen, har museets som formål å styrke den kollektive viljen til vern av den nasjonale friheten, og ellers bidra til en fortsatt sterk oppslutning om våre demokratiske verdier.


Kartvisning:

#Oslokulturnatt