Kulturnatt på NMH – Jakt og dramatikk, Musikk av Mozart, Stravinskij og Grieg

#Oslokulturnatt