Konsertomvisninger på Sentralen: Glass på dass

#Oslokulturnatt