Historie og Museum

Kom og opplev den enorme utviklingen som har vært i helsevesenet siste 130 år

Museet har utstillinger som viser den eventyrlige kunnskaps- og teknologiutviklingen i helsesektoren de siste 200 år. Det er lokalisert i en fredet epidemipaviljong fra 1887, første byggetrinn på Ullevål sykehus. Det unge norske Storting vedtok i 1860 «Sundhetslover», som påla Norges kommuner å isolere smittede ved epidemier for å beskytte befolkningen. Det fantes jo da ingen effektiv medikamentell behandling av infeksjoner. For god ventilasjon bygget man Miasmetårn, som fortsatt står på de fredede plenene rundt museet.


Kartvisning:

#Oslokulturnatt