Introduksjon til kjøkkenhage og dyrking av egne grønnsaker

#Oslokulturnatt