Inngang og omvisning på Sporveismuseet og guidede bussturer i Oslo

#Oslokulturnatt