Historiske danser fra Christiania (Oslo)

#Oslokulturnatt