Helse- og medisin-museet på Ullevål sykehus

#Oslokulturnatt