Kunst

Grafikkverksted med Eamon O´Kane

Drop-in verksted fra 15.00 – 16.00
Verksted med påmelding fra 16.30 – 18.00

Velkommen til et grafikkverksted som vil bruke psykologiske tester som utgangspunkt for kreativ utfoldelse! Verkstedet ledes av Eamon O’Kane, kunstner og professor på Institutt for samtidskunst på KMD UiB.

De psykologiske testene er blant annet utgangspunkt for O’Kanes aktuelle utstilling hos Norske Grafikere. Under verkstedet vil deltagerne kunne utføre testene, både Baum test og Rorschach test, som en kreativ øvelse og som grunnlag for å skape sine egne trykk. I løpet av verkstedet vil deltagerne få prøve seg på collografi, koldnål på plexi og linosnitt – teknikker som O’Kane jobber med og som vises i utstillingen.

Man kan delta på drop-in verksted fra 15.00 – 16.00, eller melde seg på verkstedet fra 16.30 til 18.00. Dette gjør man ved å sende en mail til ng@norske-grafikere.no innen tirsdag 12.september.


Kartvisning:

#Oslokulturnatt