Fra menighetskirke til mangfoldskatedral på Løkka!

#Oslokulturnatt