Fra hagevandring anno 1798 til Middelalderbyen

#Oslokulturnatt