Filmvisning: «Die Goldfische» (2019, tysk med engelsk tekst)

#Oslokulturnatt