Musikk og dans

Evensong

Evensong er en anglikansk tradisjon av en sunget kveldsgudtjeneste. Koret spiller en viktig rolle da nesten alt synges. Mest kjent er kanskjelovsangene «Magnificat» (Marias lovsang) og «Nunc Dimittis»(Simeons lovsang), men også vekselsbønnene synges.  St Edmund’s Church er den anglikanske kirken i Oslo.  Koret synger hver eneste søndagsgudstjeneste samt ved festgudstjenester, Evensong, Nine Lessons and Carols. Kirken ble tegnet av Paul Due i Nygotisk stil og oppførti 1883-84. Kirken vil være åpen for besøk 1700-1900 med Evensong 1730-1830.


Kartvisning:

#Oslokulturnatt