En sprudlende operakonsert med Operahøgskolens studenter på KHiO

#Oslokulturnatt