Musikk og dans

Edvard Griegs Christiania i ord og toner

Edvard og Nina Greig var mye i Christiania. Gåturen viser hvor de bodde og virket. Presentasjon ved Operasanger/Osloguide Ying Teng og Oslo guide Mari Atlanta Lunde


Kartvisning:

#Oslokulturnatt