Arkitektur og design

BYENS DYR OG PLANTER – Byvandring i Kvadraturen for barn og unge

I løpet av sommeren 2022 har SLA i samarbeid med Oslo Kommune etablert en midlertidig skoggate i Kvadraturen. Skoggata er en prototype på ny bynatur som bidrar positivt til byens biodiversitet og viser muligheter for en grønnere fremtid for Oslo sentrum.

På kulturnatt inviterer SLAs landskapsarkitekter og biologer barn og unge på eoppdagelsestur i den historiske kvadraturens nye og eksiterende bynatur. Vi får høre om hvor og hvordan dyr og planter lever i byen, hvorfor biodiversitet er så viktig, og hvordan vi skaper bedre vilkår for alt liv

link til arrangement på Facebook: https://www.facebook.com/events/476815944264113


Kartvisning:

#Oslokulturnatt