Bukett-verksted og kveldsåpent på Fotografiens Hus

#Oslokulturnatt