BRUDD. Frihet er et lite ord – en performance

#Oslokulturnatt