Besøk tårnvekterrommet i Domkirken og brannmuseet på Grønland

#Oslokulturnatt