Musikk og dans

ARTICLE 3

Urfolk har rett til selvbestemmelse på dansegulvet. I kraft av denne rett utøver de fritt sine egne moves og joikehåndens akselerasjon, og bestemmer fritt blingnivå, sydispartner og guksiinnhold. Alice Marie Jektevik og Petra Laiti. De spiller samisk- og urfolksmusikk fra hele verden. Idja er samisk for natt, og er et klubbkonsept som er utviklet og drevet av unge samer i hovedstaden i samarbeid med Riksscenen.
ALice Marie Jektevik – DJ Anne Henriette Nilut – DJ Petra Laiti – DJ


Kartvisning:

#Oslokulturnatt