Kunstnerne i Kirkeristen – åpne atelier

#Oslokulturnatt