Åpent hus på FFF og Fotogalleriet

#Oslokulturnatt