Musikk og dans

Åpen musikkbarnehage

Musikkbarnehagen er et ukentlig tilbud for barn mellom fire måneder og fem år. Her møter barna engasjerte musikkpedagoger som skaper lek og musikkglede.

Pedagogene tilrettelegger undervisningen og musikklek etter gruppens musikalske utviklingsnivå, og fokuserer på barnas deltagelse, lek og glede.

Barratt Due inviterer til åpen musikkbarnehage under årets kulturnatt. Tilbudet passer barn fra fire måneder til fem år, og pedagogene deler inn i gruppe etter alder.

For nærmere program og påmelding til enkelte aktiviteter, besøk https://www.barrattdue.no/kulturnatt/

 


Kartvisning:

#Oslokulturnatt