ÅPEN AULA

Solen er den sentrale delen av Munchs malerisyklus. Munch ville at aulamaleriene skulle romme “en sluttet og selvstændig idéverden”, og at de skulle formidle både det
“særnorske og almenmenneskelige”. Den brennende solen
som stiger opp over Kragerøs skjærgård, sender sine stråler ut til lerretene på begge sider. Det befester Aulaens tema ‘opplysning’ og omformer universitetets sentrale oppgave til et majestetisk, abstrakt bilde.

#Oslokulturnatt