Kunst

Alter Ego

Alter Ego, er et fotoprosjekt om barns fantasi og personligheter. Alle barna i serien er 5-år. Gjennom lek og fantasi utforsker de verden, sin identitet og sine alter egoer.
Fantasi er en forutsetning for all skapende virksomhet. Det er like vesentlig for vitenskapsmannen og oppfinneren som for kunstneren i sitt arbeid.
Bildene viser hvor viktig forestillingsevnen om å være en annen er, for å finne seg selv.

Kartvisning:

#Oslokulturnatt