Aasta Hansteen VS Katti Anker Møller. Feminist-battle med Marta Breen og Hege Duckert

#Oslokulturnatt