1700-tallsopera i 1700-tallsgård!

Foto: Charlotte Wiig

#Oslokulturnatt